Thursday, 10 December 2009

Hoàng Yến updating.......

Image
Hình ảnh trong game Kiếm Thế

Hình ảnh buổi ra mắt của GAME:

Và...Hình ảnh trên trang bìa Người đẹp

No comments:

Post a Comment

Xem ký tự của emoticons khỉ Yoyo tại đây.

Blog Widget by LinkWithin