Sunday, 22 November 2009

Miss Canada and Miss Sierra Miss are Miss World Talent


Như vậy MW09 sẽ có top 20- ngoài Miss Japan winner Miss Sport, Miss Sierra & Miss Canada đã đồng chiến thắng tại Talent Award để có mặt tại semi 20 finals.

Hoa hậu Canada- Lena Ma Hoa hậu Sierra Leone- Mariatu Kargbo
đều là người chiến thắng với danh vị Hoa hậu tài năng tại Miss World 2009.


Discussion link: http://www.vnbeauties.com/miss-world-f10/miss-talend-canada-and-siera-leone-t1625.htm#21925

http://www.vnbeauties.com/miss-world-f10/nh-phn-thi-miss-talent-updated-t1627.htm

No comments:

Post a Comment

Xem ký tự của emoticons khỉ Yoyo tại đây.

Blog Widget by LinkWithin